ЧИЙ II

Уртын хэмжүүр, арван цун буюу 0,32 метртэй тэнцэнэ; тохой: чийгээр хэмжих (а. Чийгээр хэмжих; б. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЧИЙ I

ЧИЙ III

ЧИЙ IV:

ЧИЙ V