ЧИЙГ

Хуурай биш, бага зэрэг нойтон: чийг авах (бага зэрэг нойтон болох, норох, чийгтэх), чийг дэлгэрэнгүй... (ялимгүй чийгтэй болох), чийг амьсах (чийгтэй мэт сэрүү татах), чийг болох (чийг орох, чийгтэй болох), чийг даах (газрын хөрснөөс чийг дээш нэвчих, дааварлах, нойтон болох), чийг дутах (чийг багадах, дутагдах, хуурайших) - Дараа нь чийг дутвал сувгаараа усална. Л.Түдэв. Нүүдэл., чийг татах (чийг авах, чийг шингээх, чийгтэх), чийг хуримтлуулах (хур тунадас бага унадаг, усалгаа хийх боломжгүй газарт хөрсөнд чийг нөөцлөх), чийг хэмжүүр (хий, шингэн, хатуу нунтаг биетийн чийглэгийг хэмжих багаж), хар чийг (шөнийн цагт буух усан шүүдэр), чийг бам [хоршоо] (чийгээс болж үүсэх өвчин), нойт чийг [хоршоо] (юм шингэн зүйлд норон чийг даах нь), ус чийг [хоршоо] (бороо ус), хөв чийг [хоршоо] (юмны чанарыг муутгах ус чийгийн нөлөө).

чийг авах бага зэрэг нойтон болох, норох, чийгтэх
чийг амсах ялимгүй чийгтэй болох
чийг амьсах чийгтэй мэт сэрүү татах
чийг болох чийг орох, чийгтэй болох
чийг даах газрын хөрснөөс чийг дээш нэвчих, дааварлах, нойтон болох
чийг дутах чийг багадах, дутагдах, хуурайших
чийг татах чийг авах, чийг шингээх, чийгтэх
чийг хуримтлуулах хур тунадас бага унадаг, усалгаа хийх боломжгүй газарт хөрсөнд чийг нөөцлөх
чийг хэмжүүр хий, шингэн, хатуу нунтаг биетийн чийглэгийг хэмжих багаж
хар чийг шөнийн цагт буух усан шүүдэр
чийг бам чийгээс болж үүсэх өвчин
нойт чийг юм шингэн зүйлд норон чийг даах нь
ус чийг бороо ус
хөв чийг юмны чанарыг муутгах ус чийгийн нөлөө