ЧИЙ I

Дархны өнцөг хэмжигч багаж, булан чий, суга чий гэж хоёр янз байдаг.

Ижил үг:

ЧИЙ II

ЧИЙ III

ЧИЙ IV:

ЧИЙ V