ЧИГЛЭЛ

Чиглэх үйлийн нэр: чиглэл зааж өгөх (чиглэлийг нь зааж өгөх) - Ерөнхий чиглэл зааж өгчээ. дэлгэрэнгүй...