ЧИГЛЭЛГҮЙ

Чиг, зорилго байхгүй: зорилго чиглэлгүй ажиллах (зорилго чиглэл байхгүй ажиллах).