ЧИГЛЭЛТЭЙ

Чиглэл бүхий: зорилго чиглэлтэй (зорилго чиглэл тогтоосон).