ЧИГЛЭХ I

1. Зүглэх - Их хүрээнээ чиглэх урт зам зурайна. Б.Ринчен. Сандо амбан., дэлгэрэнгүй...


2. Шийдэх, шулуудах.

чиглэн ирэх зүглэн ирэх
чиглэн очих зүглэн очих
чиглэн явах ямар нэг зүйлийг зүглэн явах
чиглэх зүглэх зүг чигээ олон явах, зүг чиг гарган явах
Ижил үг:

ЧИГЛЭХ II

ЧИГЛЭХ III

ЧИГЛЭХ IV

ЧИГЛЭХ V