цахилгаан хоовон
цахилгаан гүйдлийн хүчээр юм халаах хэрэгсэл