ЦАХИЛГААНЧЛАХ

1. Цахилгаан эрчим хүч өргөн хэрэглэдэг болох;


2. [шилжсэн] Цахилгаан мэт түргэн хөдлөх.