ЦАХИР I

1. Хүний хумсны угаас цухуйсан жижиг цагаан дусал: хонь: хумсны цахир (хүний хумсны хонь);


2. Зарим амьтны цул цагаан зүсэм: цахир цагаан нугас (цул цагаан зүстэй нугас);
3. Мал амьтны нүдний цэхэр цийлгэн өнгө: цахир нүдтэй гүү (цэхэр нүдтэй гүү);
4. Нарийн, хахирган хатуу: цахир дуу (нарийн болоод хахирган дуу).

хумсны цахир хүний хумсны хонь
цахир цагаан нугас цул цагаан зүстэй нугас
цахир нүдтэй гүү цэхэр нүдтэй гүү
цахир дуу нарийн болоод хахирган дуу
Ижил үг:

ЦАХИР II