ЦАХИР II

Цахиур: цэхэр цэгээн чулуу: цахир чулуу (цахиур чулуу), цахир цагаан (хатуу цагаан дэлгэрэнгүй...

цахир чулуу цахиур чулуу
цахир цагаан хатуу цагаан чулуу
цахир дуу нарийн, хахир хатуу дуу
Ижил үг:

ЦАХИР I