ЦАХИРАНЦАР

Цахиур, хүчилтөрөгчийн нэгдлээс бүтсэн нэгэн зүйл чулуулаг.