ЦАХИЛГААНЖУУЛАХ

Улс орон, аж ахуйн нэгж, байгууллага, орон сууцыг эрчим хүчээр хангах: сум суурин газрыг дэлгэрэнгүй... (сум суурин газрыг цахилгаан эрчим хүчээр хангах) - Сум, бригад, хот, айлыг хүртэл цахилгаанжуулах хэрэгтэй байна. “Үнэн” сонин.