ЦАХИЛГААНЧ

Цахилгааны мэргэжилтэн: цахилгаанч залуу (цахилгааны мэргэжилтэй залуу).