ЦАХИЛГААНЖИХ

1. Цахилгаан эрчим хүчтэй болох, цахилгаан эрчим хүчээр хангагдах - Хөдөө нутаг маань цахилгаанжиж байна. дэлгэрэнгүй...


2. Цахилгаантай болох.