ЦАХИЛАХ III

Мал, гөрөөсний ижил сүргээсээ цойлон гарч, хурдлан давхих - Цахилж алс руу дүүлэв. Б.Явуухулан. Хар ус нуурын шагшуурга., гөрөөс цахилах (гөрөөс сүргээсээ цойлон явах), ямаа цахилах (ямаа сүргээсээ цойлон явах).

гөрөөс цахилах гөрөөс сүргээсээ цойлон явах
ямаа цахилах ямаа сүргээсээ цойлон явах
Ижил үг:

ЦАХИЛАХ I

ЦАХИЛАХ II