ЦАХИЛАХ II

Цахилгаан байн байн цахих: цахилгаан цахилах (цахилгаан байн байн цахих) - Цахилгаан цахилан, дэлгэрэнгүй.... Л.Түдэв. Уулын үер.

Ижил үг:

ЦАХИЛАХ I

ЦАХИЛАХ III