ЦАТГАЛДАХ

1. Хоол унд ихдэж, хэтэрхий цатгалан болох;


2. Морь малыг сойгоогүйн улмаас холын замд явах нь, муу болох.