ЦАХ I

Юмыг өлгөх, тулах ацтай мод: айргийн цах (хөхүүртэй айраг өлгөх ацтай мод), модон дэлгэрэнгүй... (модоор хийсэн цах) - Ургаа модон цахтай жижигхэн модон саравчны урдуур гэтсээр өнгөрөв. З.Баттулга. Уяхан замбуулин.

айргийн цах хөхүүртэй айраг өлгөх ацтай мод
модон цах модоор хийсэн цах
Ижил үг:

ЦАХ II