ЦАХ II

Сая төрсөн нярай хүүхэд: улаан цах (сая төрсөн нярай хүүхэд).

Ижил үг:

ЦАХ I