ЦАТГАХ

Бусдыг цадтал идүүлэх: хүүхдээ цатгах (сүү сайтай эх хүн хүүхдээ хөхөөрөө хооллож цатгалан дэлгэрэнгүй...