ЦАС II

Зэс, цайр хоёрын хольц бүхий хиймэл төмөрлөг: цасан хонх (зэс, цайрын хольц бүхий төмөрлөгөөр хийсэн дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЦАС I