ЦАСМИН
/ ургамал /

Хуруу шиг хэлбэртэй, цөмийг нь хаяж, давсанд дарж идэж болдог хээрийн нэг зүйл жимс.