ЦАСТАЙ
Цас орсон, цас ихтэй: цастай газар (цас орсон газар), цастай өвөлжөө (цас ихтэй өвөлжөө).