ЦАТГАЛАН

1. Хүн, амьтны идэж ууж цадсан байдал: цатгалан мал (өвс тэжээлдээ цадсан мал), цатгалан дэлгэрэнгүй... (идэж ууж цадсан хүүхэд), тарган цатгалан [хоршоо] (хүч тарга ихтэй), өег цатгалан [хоршоо] (хоол унданд ховдоглон шунахгүй байдал);


2. [шилжсэн] Хоол ундаар элбэг дэлбэг: баян цатгалан аж төрөх (элбэг дэлбэг амьдрах), цатгалан нь өлссөний зовлонг дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (юмтай хүн юмгүйн зовлон мэдэхгүй, хүн бусдын зовлонг мэдэхгүй гэсэн санаа).

цатгалан мал өвс тэжээлдээ цадсан мал
цатгалан хүүхэд идэж ууж цадсан хүүхэд
тарган цатгалан хүч тарга ихтэй
өег цатгалан хоол унданд ховдоглон шунахгүй байдал
баян цатгалан аж төрөх элбэг дэлбэг амьдрах
цатгалан нь өлссөний зовлонг мэдэхгүй юмтай хүн юмгүйн зовлон мэдэхгүй, хүн бусдын зовлонг мэдэхгүй гэсэн санаа