ЦАСЛАГ

Цас ихтэй, их цас орсон: цаслаг нутаг (цас их орсон нутаг).