ЦАСЛАХ

Цас бага орсон үед, малыг цастай газар бэлчээн, цас идүүлэн ундлах: мал цаслах (малыг цастай газар дэлгэрэнгүй...