ЦАЙВГАР

1. Юмны гүн биш, үхмэл өнгөтэйг нь: цайвгар цагаан бөс (өнгөө алдаж цайсан байдалтай бөс);


2. Хуйсгар: цайвгар тэнгэр (тэнгэрийн хуйсгануур, хуйсгар байдалтай нь);
3. Хүн, амьтны нүдний цагаан нь их, хялман: цайвар нүдтэй адуу (хялман нүдтэй адуу).

цайвгар цагаан бөс өнгөө алдаж цайсан байдалтай бөс
цайвгар тэнгэр тэнгэрийн хуйсгануур, хуйсгар байдалтай нь
цайвар нүдтэй адуу хялман нүдтэй адуу