ЦАЙЛАВ :

цайлав цайлав хийх (их усны сарны гэрэлд үе үехэн цайвалзан, долгисон харагдах).