ЦАЙВИЙХ

1. Эд юмны өгөршиж цайвгар болох: цайвийх цайлийх [хоршоо] (юм цагаан, цайвар өнгөтэй болох);


2. Хүний зүс царай цайж, цонхийх: царай нь цайвийх (царай нь цонхийх);
3. Хүн, амьтны нүд, цагаанаар эргэлдэх: нүд нь цайвийх (хүн, амьтны нүд цагаанаар эргэлдэх).

цайвийх цайлийх юм цагаан, цайвар өнгөтэй болох
царай нь цайвийх царай нь цонхийх
нүд нь цайвийх хүн, амьтны нүд цагаанаар эргэлдэх