ЦАЙЗ

1. [хуучирсан] Хэрмээр хүрээлэн хороолж бэхэлсэн багахан хот;


2. Хил хязгаарыг сахих хамгаалах зорилгоор барьж байгуулсан хэрэм, бэхлэлт, боомт: бэхлэлт цайз [хоршоо] (гадны халдлагаас дэлгэрэнгүй...
бэхлэлт цайз гадны халдлагаас хамгаалахаар байгуулсан хэрэм болон боомт
хот цайз хот бэхлэлт
хэрэм цайз хэрэм болон бэхлэлт
цайз байгуулах шилтгээн барих
цайз шилтгээн шилтгээн, хот