ЦАЙДАМ

1. Хөндий, уудам тал: цайдам харагдах (хөндий тал харагдах), цайдам тал [хоршоо] дэлгэрэнгүй...


2. Хужир, марз ихтэй, халцгайдуу газар: цайдам газар (хужир марзтай газар), цайдам нуур (хужир, марзтай нуур), дэлгэрэнгүй...
цайдам харагдах хөндий тал харагдах
цайдам тал уудам хөндий тал
цайдам хөндий хөндий тал
цайдмаар явах хөндий талаар явах
цайдам газар хужир марзтай газар
цайдам нуур хужир, марзтай нуур
хужир цайдам хужир марзтай газар