ЦАЙВИЙЛГАХ

1. Эд юмыг өгөршүүлэх, цайвгар болгох;


2. Хүний зүс царайг цонхийлгох;
3. Хүн, амьтны нүдийг цагаанаар эргэлдүүлэх.