цагариг тоглох
цагариг тоглоомыг гар, хөл, бэлхүүсээр эргүүлж наадах