ЦАГАРИГТ

Цагариг бүхий: цагаригт гинж (цагариг бүхий гинж), цагаригт бай (дундаа дугариг дэлгэрэнгүй...

цагаригт гинж цагариг бүхий гинж
цагаригт бай дундаа дугариг цэгтэй, гадуураа олон цагаригтай буудлага, харвалтын бай