ЦАГТ :
/ хэл шинжлэл /

[хэл шинжлэл] цагт нэр (үйл үг, хавсрал нэрийн аль алиных нь шинж хосолсон нэр үгийн хэлзүйн нэг хэлбэр, үйл үгийн хэлбэр гэж үзэх дэлгэрэнгүй...