ЦАГЦХАЙТ :
/ амьтан /

цагцхайт бүргэд (өнгө хүрэн буурал, далавч нь урт бөгөөд өргөн, сүүл нь богино, хөгшрөхөөрөө сүүл нь дэлгэрэнгүй...