ЦАДААРАХ

1. Цатгалан учир хоол голох;


2. [шилжсэн] Хүний эд хөрөнгөндөө бардамнах, сагсуурах.