ЦАДААРХАГ

1. Цатгалан;


2. [шилжсэн] Эд хөрөнгөөрөө баярхсан, бардам дээрэнгүй зантай.