ЦАГЛАВАР
/ зурхай /

Одон зурхайн өөр хоорондоо ялгаа бүхий гурван аргаар зохиосон, арга билиг хосолсон цаг тооны бичгийн ерөнхий нэр; дэлгэрэнгүй...