ЦАГАРИГЛАХ

1. Юмыг цагариг мэт болгох: төмөр утсыг цагариглан эвхэх (төмөр утсыг цагариг мэт хэлбэртэй болгон дэлгэрэнгүй...


2. Юманд цагариг хийх: торх цагариглах (торхонд цагариг хийх), хувин цагариглах (хувинд цагариг хийх);
3. Цагариг мэт болох, дугуйрах: цагариглан хэвтэх (дугуйран хэвтэх), могой цагариглах (могой дугуйрч цагариг мэт дэлгэрэнгүй...
төмөр утсыг цагариглан эвхэх төмөр утсыг цагариг мэт хэлбэртэй болгон эвхэх
торх цагариглах торхонд цагариг хийх
хувин цагариглах хувинд цагариг хийх
цагариглан хэвтэх дугуйран хэвтэх
могой цагариглах могой дугуйрч цагариг мэт болох