ЦАГАРИГ

1. Сав суулга зэргийн бүслүүр: бүрхээрийн цагариг (бүрхээрийн бүслүүр), хувингийн дэлгэрэнгүй... (хувингийн бүслүүр);


2. Гархи хэлбэрийн дугариг зүйл: цагариг тоглох (цагариг тоглоомыг гар, хөл, бэлхүүсээр эргүүлж наадах), цагариг дэлгэрэнгүй... (тусгай цагариг тоглоомыг шидэн байг онож тоглох), таван цагариг (таван ширхэг гархи), төмөр цагариг (төмрөөр хийсэн цагариг);

3. Юмны хүрээ болгон хийсэн дугаригийг нь: тоононы цагариг (тоононы дугариг хүрээ), түр цагариг (хэлхээ тоононы ноён дэлгэрэнгүй...
бүрхээрийн цагариг бүрхээрийн бүслүүр
хувингийн цагариг хувингийн бүслүүр
цагариг тоглох цагариг тоглоомыг гар, хөл, бэлхүүсээр эргүүлж наадах
цагариг шидэх тусгай цагариг тоглоомыг шидэн байг онож тоглох
таван цагариг таван ширхэг гархи
төмөр цагариг төмрөөр хийсэн цагариг
тоононы цагариг тоононы дугариг хүрээ
түр цагариг

 хэлхээ тоононы ноён хэц, гол хэц хоёр газраар нүхэлж, шургуулсан нарийхан матмал найлзуур хоёр мод

цагариг цус- цус цутгаж чанасан зайдасны нэг дугираг хэрчим

Хүүхдүүд цагариг цагариг цус идэв

Зочин 2015-08-20 15:50:15