хөх яргуй
/ ургамал /
яргуйн зарим зүйл, цэцгийн өнгө хөх