хөх бух
/ амьтан /
бух шиг урамддаг нэгэн зүйл шувуу, усны бух