хөхийн шашин

буддын шашны Хятадад дэлгэрсэн нэг зүйл шашин суртахуун