балт зөгий
цэцгийн шүүсийг бал болгон боловсруулах шаравтар өнгө бүхий нисдэг шавж