БАЙНГА III

Морь малын эдэлгээнд дордож түгших өвчин.

Ижил үг:

БАЙНГА I

БАЙНГА II:

БАЙНГА IV