БАЙНГА I

Үргэлж, ямагт, хэзээд, дандаа, тогтмол: байнга ажиллах (үргэлж ажиллах), байнга биш дэлгэрэнгүй...

байнга ажиллах үргэлж ажиллах
байнга биш дандаа биш
байнга суух дандаа суух
байнга хэлэх дандаа хэлэх, үглэх
байнга шүд хүн ба хөхтөн амьтны сул шүд унасны сүүлээр ургасан шүд
баян гэгч байнга биш, баатар гэгч үргэлж биш юм үргэлж хувирч өөрчлөгдөж байдаг гэсэн санаа
байнга хэмжигдэхүүн

ямар нэгэн явцад тоо хэмжигдэл нь тогтмол байх хэмжигдэхүүн. Жишээлбэл, жигд хөдөлгөөн дэх хурдац нь байнга хэмжигдэхүүн болно

байнга хэрэглэгдэх үгс

Ямар нэгэн хэлний үгсийн сангийн доторх үргэлжийн чанартай бөгөөд маш өргөн хэрэглэгдэх үгс

байнга хөрөнгө

Үйлдвэрлэлийн явцад үнэ өртгийнх нь хэмжээ үл хувирах хөрөнгө

байнга тэнцэтгэл

Нэгэн тэнцэтгэл дэх үл мэдэгдэх хэмжигдэхүүнийг ямар ч тоогоор орлуулсан тэнцүүгийн тэмдгийн хоёр тал дахь тоо хэмжигдэл нь ямагт харилцан тэнцүү байвал тэрхүү тэгшитгэлийг байнга тэнцэтгэл гэнэ

байнгын хороо

ямар нэгэн нам, эвлэлийн хамтын удирдлагын гол зохион байгуулалт

байнгын гишүүн

өдөр тутмын ажлыг эрхлэн хийдэг гишүүн

байнгын дайн

жинхэнэ цэргийн хөдөлгөөнт байлдаан ба хэрэгцээ бүхий жагсаалт байлдааны хэлбэрээр байлдах дайн

байнгын цэрэг

улс орны энгийн үед хэзээд бэлхэн байлгадаг батлан хамгаалалтын жинхэнэ цэрэг анги

байнгын зэвсэг

атом, цөм, хими зэргийн хүн амьтанг их хэмжээгээр алж сөнөөдөг онцгой зэвсгээс бусад нислэг, танк, их буу зэргийг багтаасан энгийн зэр зэвсгийн ерөнхий нэр

Ижил үг:

БАЙНГА II:

БАЙНГА III

БАЙНГА IV