ХАВИРУУЛАХ II

Хавьдуулах, ойртуулах.

Ижил үг:

ХАВИРУУЛАХ I