ХАВИРШГҮЙ I

Хавирч боломгүй, хавирах аргагүй.

Ижил үг:

ХАВИРШГҮЙ II